Σάββατο, 13 Σεπτεμβρίου 2008

Πανσεληνος

πέρα
από δω
εκεί
υπάρχει
για λίγο
μετά
θα χαθεί
κι
αυτό
στο
σύμπαν
λέγεται
στιγμή